Văn bản pháp luật

 Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi phần diện tích quy định liên hệ số điện thoại: 0943.858.666 để được tư vấn chi tiết.
Click vào đây để xem